Business Intelligence (BI)

Online Analytical Processing


Online Analytical Processing (OLAP) analyseert bedrijfsinformatie op een multidimensionale manier om te helpen bij complexe berekeningen, trendanalyse en gegevensmodellering. Met OLAP krijgt de aanvrager de mogelijkheid om specifieke gegevens in meerdere dimensies te analyseren om het nodige inzicht te verkrijgen voor het nemen van een beslissing.

Bedrijven brengen voortdurend informatie samen om verschillende analyses uit te voeren. Ze hebben een sterke behoefte om alle gegevens op één plek te krijgen om een ​​nauwkeurig en betrouwbaar inzicht te krijgen in verschillende aspecten van de gegevens. OLAP kan hen daarbij helpen: snel toegang krijgen tot multidimensionale analyseresultaten.

Wat OLAP anders maakt dan andere analysetools, is de mogelijkheid om informatie op te slaan in een multidimensionale databasestructuur. Te gebruiken dimensies zijn bijvoorbeeld locaties, tijdperk, personeel, producten, accounts, etc.

Heeft u een eigen voorstel of informatie waarvoor wij iets voor u kunnen betekenen?

Corporate Performance Management


Corporate Performance Management (CPM) omvat methoden, metrieken, activiteiten en systemen die worden gebruikt om de bedrijfsprestaties van een bedrijf te bewaken en te beheren. CPM verwerkt de gerichte informatie om deze om te zetten in operationele plannen.

Dit proces en deze methodologie biedt bedrijven een geïntegreerde benadering van planning, prognoses voor financiën, verkoop, marketing, HR en bedrijfsvoering. Wanneer deze methodologie wordt geïmplementeerd, verbindt het bedrijfsstrategieën met plannen en uitvoeringen, waardoor een bedrijf kan slagen en verbeteren.

CPM is een belangrijk onderdeel van business intelligence voor bedrijven die op zoek zijn naar veranderingen als budgethervorming, kostenbesparingen, het upgraden van de organisatiestrategie, verfijndere afstemming van KPI's en bijvoorbeeld het verbeteren van het proces inzake financiële planning, etc.

Heeft u een eigen voorstel of prestaties waarvoor wij iets voor u kunnen betekenen?

Real-time Business Intelligence


Real-time business intelligence (RTBI) wordt gebruikt bij het sorteren en het analyseren van bedrijfsgegevens en -operaties welke gedaan worden met direct inzichtelijke gegevens. 

RTBI stelt het bedrijf zo in staat om real time inzicht te krijgen in het bedrijfsproces om zodoende strategische beslissingen te nemen of direct een handelswijze uit te voeren. Dit kan worden ingezet bij het maken van zakelijke beslissingen als het gaat om bijvoorbeeld het berekenen van het meest geschikte moment, de beste winstrealisatie, het te verwachtte resultaat, etc.

Heeft u een eigen voorstel of vraagstuk waarvoor wij iets voor u kunnen betekenen?

Data Warehousing


Datawarehousing (DWH) helpt bij het creëren van belangrijke statistieken over de huidige markt of bedrijf. DWH houdt in dat enorme hoeveelheden gegevens op tal van speciale manieren worden opgeslagen, die nuttig kunnen zijn voor analyse.

DHW ontvangt updates uit gegevens van apps en systemen die door het bedrijf kunnen worden gebruikt. De gegevens worden opgemaakt en gesynchroniseerd om overeen te komen met de gegevens die al in het warehouse zijn opgeslagen. De verwerkte gegevens komen direct beschikbaar voor de aanvrager om hen te helpen bij het nemen van zakelijke beslissingen.

DHW is anders is dan een eenvoudige database. Datawarehouses zijn gemaakt om een ​​analyse van een grote hoeveelheid gegevens uit te voeren. Hun doel is om informatie in de kortst mogelijke tijd te ontvangen, te verwerken, te presenteren, etc.

Heeft u een eigen voorstel of DHW waarvoor wij iets voor u kunnen betekenen?

Data Sources


Data Sources (DS) zijn belangrijk bij het ophalen van ruwe data uit vele verschillende bronnen, zowel intern als extern, dus essentieel voor de diverse analysemogelijkheden. Operationele gegevensbronnen waarvan u kunt profiteren zijn: Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), E-commerce-apps, Human Resource Management (HRM), etc.  

Heeft u een eigen voorstel of data sources waarvoor wij iets voor u kunnen betekenen?